Utbildning vid ACT

ACTuell Gerodonti

ACT organiserar årligen en nationell konferens i gerodonti, kallad ACTuell Gerodonti. Den syftar till att skapa en arena för samverkan och kunskapsutbyte mellan kliniska aktörer inom tandvård och hälso- och sjukvård samt forskare med klinisk och mer basvetenskaplig inriktning.

Varje år har konferensen ett aktuellt och intressant tema. Den brukar locka drygt 120 konferensdeltagare och har kommit att bli ett uppskattat inslag i årsagendan för flera aktörer inom äldretandvård. Varje år genomför vi också utvärderingar för att kunna förbättra framtida konferenser.

Tidigare konferenser

ACTuell Gerodonti anordnades första gången 2015. Sedan dess hålls konfrerensen varje år.

ACTuell Gerodonti 2020

År 2020 ersattes konferensen med ett livesänt webinarium på grund av corona-pandemin. Av praktiska skäl kortades konferensen också ner till en halvdag som sändes via Teams. Temat för 2020 var ”Munhälsa vid Parkinsons sjukdom”.

Talade gjorde:

 • Erika Franzén, professor och fysioterapeut, KI: Fysisk träning vid Parkinsons sjukdom
 • Ellika Schalling, lektor och logoped, KI: Kommunikation och sväljning vid Parkinsons sjukdom
 • Merete Bakke, professor, Københavns Universitet: Aktuell forskning om oralmotorisk träning vid Parkinsons sjukdom
 • Charlotta Elleby, tandläkare och doktorand, KI: Munhälsa vid Parkinsons sjukdom, kliniska erfarenheter.

ACTuell Gerodonti 2019

Under 2019 anordnades äldretandvårdskonferensen 11 oktober i Stockholms Sjukhems lokaler i Stockholm. Denna upplaga av ACT-konferensen handlade om hur vi skapar en rättvis och modern äldretandvård som är tillgänglig för alla.

Talare:

 • Anna Werkelin, PRO
 • Barbro Westerholm, Liberal riksdagsledamot
 • Ann-Marie Boström, Karolinska Institutet
 • Jesper Dalum, ACT
 • Gunilla Sandborgh Englund, ACT
 • Gunilla Nyström, FTV Halland
 • Panel: Josephine Garpsäter från Senior Alert, Pia Skott från ACT och Anna Rhodiner, Verksamhetschef Stockholms sjukhem

ACTuell Gerodonti 2018

Under 2018 bjöd ACT in till äldretandvårdskonferens den 12 oktober i Läkarsällskapet lokaler i Stockholm. Denna konferens inriktade sig på innovation ur ett tvärvetenskapligt och multiprofessionellt perspektiv.

Talare:

 • Louise Grant Sølling. Tandläkare, Viborg Kommunale Tandpleje, Danmark
 • Ingela Johansson, Folktandvården Region Norrbotten
 • Lotta Sjögreen, logoped och med dr., Mun-H-Center
 • Birgitta Nordström och Christina Forsberg, Folktandvården Dalarna
 • Linus Kullänger, ”Språk i vården”

ACTuell Gerodonti 2017

ACT bjöd 2017 in till äldretandvårdskonferens den 13 oktober i Läkarsällskapets lokaler. Då riktade konferensen in sig på tugg- och sväljsvårigheter ur ett tvärvetenskapligt och multiprofessionellt perspektiv.

Talare:

 • Tommy Cederholm, professor, Uppsala universitet
 • Mats Trulsson, professor, Karolinska Institutet
 • Karin Wendin, professor, Högskolan Kristianstad
 • Kerstin Johansson, med dr, Karolinska Institutet
 • Inger Wårdh, docent, Karolinska Institutet

Forskningsrapporter och posterpresentatörer:

 • Charlotta Elleby, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, Akademiskt centrum för äldretandvård Stockholms Sjukhem, Folktandvården Stockholms Län AB.
 • Per Stjernfeldt, Karolinska Institutet, Akademiskt centrum för äldretandvård Stockholms Sjukhem, Folktandvården Stockholms Län AB.
 • Nivetha Gavriilidou Karolinska Institutet, Akademiskt centrum för äldretandvård, Folktandvården Stockholms Län AB.
 • Eleni Siouta,  Karolinska Institutet, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle. Sophiahemmets Högskola.
 • Angelika Lantto, Karolinska Institutet, Norrbottens läns landsting.
 • Ann Johansson, Jönköpings Universitet
 • Isabelle Johansson, Jönköpings Universitet

ACTuell Gerodonti 2016

Detta år bjöd ACT in till äldretandvårdskonferens den 7 oktober i Läkarsällskapets lokaler i Stockholm. Konferensen inriktade då sig mot demens ur ett geriatriskt och odontologiskt perspektiv.

Talare:

 • Professor Miia Kivipelto, Karolinska Institutet.
 • Docent, biträdande överläkare Dorota Religa, Karolinska Institutet 
 • Övertandläkare Inger Stenberg (Centrum för Äldretandvård Göteborg). 
 • Professor Gunhild Strand (Universitetet i Bergen).
 • Tandhygienist Arne Olsson (Akademiskt centrum för äldretandvård).

Posterpresentationer:

 • Ulrika Olsson, Folktandvården Tierp, Kunskapscentrum för äldretandvård, Folktandvården Uppsala län
 • Maria Söråker, Folktandvården Region Gävleborg
 • Anette Holmen, Äldretandvårdsteamet, Landstinget Västmanland
 • Charlotta Elleby, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, Akademiskt centrum för äldretandvård Stockholms Sjukhem, Folktandvården Stockholms Län AB.

ACTuell Gerodonti 2015

Akademiskt Centrum för Äldretandvård bjöd 2015 in till äldretandvårdskonferens den 9 oktober i Magnus Huss Aula, på Stockholms Sjukhem. Detta var den första ACTuell Gerodontikonferens som hölls och vi firade samtidigt vår tvåårsdag som akademiskt centrum.

Talare:

 • Inger Wårdh, docent och Gunilla Nordenram, docent (ACT, institutionen för odontologi, Karolinska Institutet)
 • Frauke Muller, professor (University of Geneva, Schweiz)
 • Mats Trulsson, profressor (institutionen för odontologi, Karolinska Institutet)
 • Åke Seiger, professor (FoUU, Stockholms sjukhem)
 • Kristina Johnell, docent (Aging Research Center, Karolinska Institutet)
 • Maud Wikström, professor (Sahlgrenska Akademin, Göteborg)
 • Eva Sandin, logoped (Akademiska sjukhuset Uppsala)
 • Anne-Marie Boström (ACT, Karolinska Institutet)

Uppdaterad av:

jesperdalum 2021-04-05