ACT om Tandvård för äldre

Folktandvården Stockholms Sjukhem

För oss är jämlik tandvård ett självklart mål. Vi vill vara en del patientens hela vårdförlopp för att uppmärksamma munhälsans koppling till allmänhälsa och livskvalitet. Vår vision är att de som besöker oss ska uppleva att “när du har kommit till oss har du kommit rätt”.

Tandvårdskliniken drivs av Folktandvården Stockholm och har sex behandlingsrum som är anpassade för personer med behov av särskilt stöd. Rummen är utrustade med lift och vi har även andra hjälpmedel för att förflytta en person från rullstol eller säng till behandlingsstol. Behandlingsstolen kan även anpassas för att göra tandvårdsbesöket bekvämt och patientsäkert. Av behandlingstekniska och ergonomiska skäl föredrar vi alltid att lyfta patienten till behandlingsstolen när det är möjligt, men vi kan också genomföra behandling med patienten i rullstol eller säng.

God tandvård är alltid balansen mellan den tandvård som är möjlig att åstadkomma och den tandvård som varje enskild person har förutsättningar att ta emot.

Vår grundläggande undersökning innefattar även en bedömning av patientens förmåga till egenvård. Vi gör en bedömning av vårdambitionsnivå och kommunicerar den till patienten och till närstående eller vårdpersonal så att vi är överens om den planerade behandlingens omfattning. Vi rekommenderar alltid tät kontakt med tandhygienist eftersom det ofta är just tandhygienistens behandling, motivation och instruktion som skapar förutsättningar för att upprätthålla god munhälsa på lång sikt.

 

Är du intresserad av att bli patient på Folktandvården Stockholms sjukhem kan du kontakta tandvårdskliniken direkt via:

Kontaktuppgifter till kliniken 

Folktandvården Stockholms sjukhem
Orofacial medicin
Mariebergsgatan 22b
112 19 Stockholm
Tel: 08-123 153 20

Elektronisk remiss via din läkare eller sjuksköterska kan skickas genom journalsystemet Take Care.

På tandvårdskliniken Folktandvården Stockholms sjukhem frågar vi dig om du samtycker till sammanhållen journal, vilket betyder att du kan ge ditt samtycke till att hälso-sjukvården har tillgång till din tandvårdsjournal samt att vi som tandvårdspersonal kan ta del av relevanta provsvar och kommunicera med dina sjukvårdskontakter.

Besök gärna oss på vår hemsida:

www.folktandvardenstockholm.se/stockholmssjukhem

Uppdaterad av:

admin_ki 2021-03-18