Utbildning vid ACT

Föreläsningar

Akademiskt centrum för äldretandvård erbjuder föreläsare inom området tandvård med inriktning på den äldre individen. Vi vänder oss till alla yrkeskategorier som möter den äldre, där tandvården ofta spelar en stor roll i det dagliga arbetet.

Nedan kan du läsa om ACT:s föreläsare och deras respektive ämnen.
Om du vill kontakta oss för att boka en föreläsare hör av dig via mail på act@dentmed.ki.se.

Våra föreläsare

Inger Wårdh

Inger Wårdh är övertandläkare i orofacial medicin och docent i äldretandvård. Hon föreläser om:

 • samarbete mellan olika vårdprofessioner kring de äldres munhälsa
 • utmaningen att så många äldre behåller sina egna tänder
 • karies hos äldre och muntorrhet.

Samtliga föreläsningar kan anpassas för tandvårdspersonal, vård- och omsorgspersonal, patientgrupper eller intresseföreningar.

Pia Skott

Pia Skott är med dr och övertandläkare orofacial medicin. Hon föreläser om

 • äldres munhälsa och risk för förlorad tandvårdskontakt
 • tandvårdens vårdambitionsnivåer och anpassad terapiplanering
 • samverkan mellan professioner i äldrevården
 • ROAG-instrumentet som en del av Senior Alert
 • munhälsa som en friskfaktor vid demenssjukdom.

Samtliga föreläsningar kan anpassas för tandvårdspersonal, vård- och omsorgspersonal, patientgrupper eller intresseföreningar.

Charlotta Elleby

Charlotta Elleby är sjukhustandläkare på Folktandvården vid Stockholms sjukhem samt doktorand vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet. Hennes projekt handlar om identifiering i tandvården av riskpatienter för osteoporos och allmän skörhet. Hon föreläser om:

 • tandvård och munhälsa för äldre och omsorgsberoende patientgrupper
 • Parkinson och munhälsa
 • osteoporos och tandvård
 • ekonomiska tandvårdsstödet

Samtliga föreläsningar kan anpassas för tandvårdspersonal, vård- och omsorgspersonal, patientgrupper eller intresseföreningar.

Erik Kollinius

Erik Kollinius är också sjukhustandläkare på Folktandvården Stockholms sjukhem samt ST-tandläkare i orofacial medicin. Han föreläser om:

 • kliniska utmaningar och svårigheter som kan uppstå hos sjuka äldre och patienter med funktionsvariation
 • etiska dilemman i kliniken

Föreläsningarna riktar sig främst till tandvårdspersonal

Elisabeth Morén

Elisabeth Morén är både tandhygienist och tandläkare. Hon går nu specialistutbildning i orofacial medicin i Falun. Hon föreläser om:

 • vad som kan hända med mun- och tandhälsan vid åldrandets olika faser
 • medicinska professioner där kunskap om sambanden allmän oral hälsa behöver förstärkas

Samtliga föreläsningar kan anpassas för tandvårdspersonal, vård- och omsorgspersonal, patientgrupper eller intresseföreningar.

Arne Olsson

Arne Olsson är tandhygienist på Folktandvården vid Stockholms sjukhem. Han har lång erfarenhet av att arbeta med patienter med kognitiv nedsättning. Arne föreläser om

 • äldretandvård
 • bemötande med patienten stort vårdbehov
 • Parkinson och tandvård – en utmaning för den drabbade
 • demens och tandbehandling
 • tandvård i livets slutskede.

Samtliga föreläsningar kan anpassas för tandvårdspersonal, vård- och omsorgspersonal, patientgrupper eller intresseföreningar.

Per Elgestad-Stjernfeldt

Per Elgestad-Stjernfeldt är tandläkare på Folktandvården vid Stockholms sjukhem. Han är dessutom doktorand vid institutionen för odontologi i ett projekt om tuggförmåga.
Han föreläser om:

 • hur oral hälsa och bettet påverkar oral funktion, svälj och tal
 • tandvård och munhälsa hos äldre och omsorgsberoende patienter.

Samtliga föreläsningar kan anpassas för tandvårdspersonal, vård- och omsorgspersonal, patientgrupper eller intresseföreningar.

Uppdaterad av:

admin_ki 2021-03-18