Tillgänglig entré med ramp till ACT-kliniken i ett stort modernt hus.

ACT Forskning

Forskning vid ACT

Det finns ett ömsesidigt förhållande mellan oral och allmän hälsa, inkluderande orala problem och sjukdomar. Vi applicerar därför ett multidisciplinärt synsätt på oral hälsa och sjukdom som en del av åldrandeprocessen.

ACT eftersträvar effektiv integrering av oral hälsa och funktion som en del av äldre personers hälsoprofil. Kunskapsöverföring och implementering är därför nyckelfaktorer i ACT:s aktiviteter. Detta inkluderar vetenskaplig kunskap och förståelse för kritiska faktorer som påverkar den orala hälsan hos äldre.

ACT ska förmedla kunskap och information om oral hälsa hos äldre och strävar efter att erkännas som nationellt centrum.

Programförklaring

Forskningen vid ACT handlar om den komplexa relationen mellan oral och allmän hälsa samt livskvalitet. Bakgrunden till det är att nedsatt förmåga att äta och svälja påverkar nutrition och bidrar till försämrad livskvalitet, kognitiv svikt och skörhet. Systemsjukdomar kan öka risken för oral sjukdom och vice versa. Mångsjuklighet och polyfarmaci kan orsaka orala och generella komplikationer. Vidare är tandvård och oral omvårdnad känsliga och utmanande uppgifter avseende etiska aspekter, det vill säga med hänsyn till integritet och att inte vålla skada.

Forskningen vid ACT involverar den komplexa relationen mellan oral och allmän hälsa och funktion hos äldre, med syfte att lösa uppkomna hälsoproblem med en multidisciplinär approach

Fem forskningsområden som är av speciellt intresse för ACT. Alla områden har en nära relation till allmän hälsa och funktion

Projektkatalog

Forskningen vid ACT är organiserad i ”core groups”, där medlemmarna samverkar kring forskningsprojekt och forskningsområden. ACT har också etablerat samarbeten med flera forskare och forskargrupper vid Karolinska Institutet, i första hand vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle och Institutionen för medicin, Solna.

För mer information om pågående projekt se ACT:s projektkatalog.

Vetenskapliga publikationer

2023

Lin CS, Chen TC, Verhoeff MC, Lobbezoo F, Trulsson M, Fuh JL. An Umbrella Review on the Association between Factors of Oral Health and Cognitive Dysfunction. Ageing Res Rev. 2023 Nov 23:102128. doi: 10.1016/j.arr.2023.102128. Epub ahead of print. PMID: 38007045.

Höglund M, Wårdh I, Shahnavaz S, Berterö C. Dental clinicians recognizing signs of dental anxiety: a grounded theory study. Acta Odontol Scand. 2022 Dec 15:1-9 Epub ahead of print. PMID: 36519282.

Skott P, Wårdh I. Behandling vid skört åldrande – en utmaning för hela tandvården. Nordisk artikel på begäran av lektor/docent Niels-Erik Fiehn vid Köpenhamns universitet. (Tandlaegebladet) https://www.tandlaegebladet.dk/behandling-af-skroebelige-aeldre-en-udfordring-hele-tandplejen-0

Al-Manei K, Jia L, Al-Manei KK, Ndanshau EL, Grigoriadis A, Kumar A. Food Hardness Modulates Behavior, Cognition, and Brain Activation: A Systematic Review of Animal and Human Studies. Nutrients. 2023;15(5):1168.

Homsi G, Karlsson A, Almotairy N, Trulsson M, Kumar A, Grigoriadis A. Subjective and objective evaluation of masticatory function in patients with bimaxillary implant-supported prostheses. J Oral Rehabil. 2023;50(2):140-9.

Elleby C, Skott P, Johansson S-E, Theobald H, Nyrén S, Salminen H: Long term association of hip fractures by questions of physical health in a cohort of men and women.  (PLoS One) publiceras 29/3.

Thakrar T, Kumar A, Göthberg C, Grigoriadis A. Evaluation of jaw function, oral health-related quality of life, and nutritional status during oral rehabilitation procedures – a pilot study Acta Odontol Scand. 2023 Aug 25:1-7. Epub ahead of print. PMID: 37623701.

Hedberg L, Skott P, Smedberg J-I, Kåreholt I, Seiger Å, Sandborgh-Englund G, Engström Nordin L, Westman E, Kumar A, Trulsson M, Ekman U. Vascular changes mediate the association between mastication and cognition. J Oral Rehabil 2023;50(12):1422-1431.

Skott P, Åkesson E, Johansson K, Dalum J, Persson E, Karlsson Å, Seiger Å, McAllister A, Sandborgh-Englund G: Orofacial dysfunction after stroke – a multidisciplinary approach. Gerodontology. 2023 Sep 11. doi: 10.1111/ger.12713.

Elleby C, Skott P, Theobald H, Nyrén S, Salminen H: Patients thoughts about assessment of fracture risk in dental setting using FRAX – a qualitative interview study. Arch Osteoporos. 2023; 18(1): 65.

Morén E, Skott P, Edman K, Gavriilidou N, Wårdh I, Domeij H. The effect of domiciliary professional oral care on root caries progression in care-dependent older adults – a systematic review.  J Clin Med. 2023 Apr 6;12(7):2748. doi:10.3390/jcm12072748.PMID: 37048831 


2022 

Kumar A, Almotairy N, Merzo JJ, Wendin K, Rothenberg E, Grigoriadis A, Sandborgh-Englund G, Trulsson M. Chewing as a physiological contributor to the processes of swallowing, gastrointestine and nutrition-related parameters: A systematic review. Critical Reviews in Food Science and Nutrition. PMID: 35837677

Persson J, Johansson I, Torgé CJ, Bergström EK, Hägglin C, Wårdh I. Oral Care Cards as a Support in Daily Oral Care of Frail Older Adults: Experiences and Perceptions of Professionals in Nursing and Dental Care-A Qualitative Study. Int J Environ Res Public Health. 2022 Jul 31;19(15):9380. PMID: 35954738

Yu J, Ploner A, Sällberg Chen M, Zhang J, Sandborgh-Englund G, Ye W. Poor dental health and the risk of pancreatic cancer: A population-based cohort study in Sweden, 2009-2016. (Accepted for publ in British Journal of Cancer.)

Edman K, Wårdh I. Oral health care beliefs among care personnel working with older people – follow up of oral care education provided by dental hygienists. Int J Dent Hyg 2022 May;20(2):241-248. PMID: 35090198 

Elgestad Stjernfeldt  P, Faxén Irving G, Wårdh I, Lundqvist R, Lantto A. The Relation between Masticatory Function and Nutrition in Older Individuals, Dependent on Supportive Care for Daily Living. Int J Environ Res Public Health 2022, 19(10), 5801. PMID: 35627335 

Holmer J, Eriksdotter M, Häbel H, Hed Myrberg I, Jonsson A, Pussinen PJ, Garcia-Ptacek S, Sandborgh-Englund G, Buhlin K. Periodontal/peri-implant disease and incident dementia: A population-based cohort study in Sweden. J Periodontol. PMID: 35099831  

Zhang J, Bellocco R, Sandborgh-Englund G, Yu J, Sällberg Chen M, Ye W. Poor oral health and esophageal cancer risk: a nationwide cohort study. Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention (PMID: 35477184)

Höglund M, Wårdh I, Shahnavaz S, Berterö C. Dental clinicians recognizing signs of dental anxiety: a grounded theory study. Acta Odontol Scand. 2022 Dec 15:1-9.

Skott P, Wårdh I. Behandling vid skört åldrande – en utmaning för hela tandvården. Tandlaegebladet. https://www.tandlaegebladet.dk/behandling-af-skroebelige-aeldre-en-udfordring-hele-tandplejen-0


2021 

Elleby C, Skott P, Jonasson G, Theobald H, Nyrén S, Salminen H. Two methods of evaluating mandibular trabecular pattern in intraoral radiographs and the association to fragility fractures during a 47-year follow up. Eur J Oral Sci. 2021 Oct;129(5):e12801.  
PMID: 34101266.  

Hedberg L, Ekman U, Nordin LE, Smedberg JI, Skott P, Seiger Å, Sandborgh-Englund G, Westman E, Kumar A, Trulsson M. Cognitive changes and neural correlates after oral rehabilitation procedures in older adults: a protocol for an interventional study. BMC Oral Health. 2021 Jun 9;21(1):297. PMID: 34107933 

Homsi G, Kumar A, Almotairy N, Wester E, Trulsson M, Grigoriadis A. Assessment of masticatory function in older individuals with bimaxillary implant-supported fixed prostheses or with a natural dentition: A case-control study. J Prosthet Dent. 2021 Oct 6:S0022-3913(21)00494-7. PMID: 34627612.  

Tan ECK, Lexomboon D, Häbel H, Fastbom J, Eriksdotter M, Johnell K, Sandborgh-Englund G. Validating a model for medication-related dental outcomes in older people. Oral Dis. 2021 Mar 29. PMID: 33780083. 


2020

Brondani M, Harjani MG, Alfawzan N, Alves CMC, Wårdh I, Donnelly L. Discussing elder abuse and neglect in undergraduate dental education: a commentary.  J Elder Abuse Negl. 2020 Aug-Oct;32(4):399-408. doi: 10.1080/08946566.2020.1750523. Epub 2020 Apr 26. PMID: 32338173

Dintica CS, Marseglia A, Wårdh I, Stjernfeldt Elgestad P, Rizzuto D, Shang Y, Xu W, Pedersen NL. The relation of poor mastication with cognition and dementia risk: a population-based longitudinal study. Aging (Albany NY). 2020 Apr 30;12(9):8536-8548. doi: 10.18632/aging.103156. Epub 2020 Apr 30. PMID: 32353829 Free PMC article.

Girestam Croonquist C, Dalum J, Skott P, Sjögren P, Wårdh I, Morén E. Effects of Domiciliary Professional Oral Care for Care-Dependent Elderly in Nursing Homes – Oral Hygiene, Gingival Bleeding, Root Caries and Nursing Staff’s Oral Health Knowledge and Attitudes.  Clin Interv Aging. 2020 Aug 6;15:1305-1315. doi: 10.2147/CIA.S236460. eCollection 2020. PMID: 32982191 Free PMC article.

Lexomboon D, Gavriilidou NN, Höijer J, Skott P, Religa D, Eriksdotter M, Sandborgh-Englund G. Discontinued dental care attendance among people with dementia: A register-based longitudinal study. Gerodontology. 2020 Sep 20. doi: 10.1111/ger.12498. Online ahead of print. PMID: 32954536

Tan ECK, Lexomboon D, Häbel H, Fastbom J, Eriksdotter M, Johnell K, Sandborgh-Englund G. Xerogenic Medications as a Predictor for Dental Health Intervention in People with Dementia. J Alzheimers Dis. 2020;75(4):1263-1271. doi: 10.3233/JAD-200148. PMID: 32417782


2019

Elgestad Stjernfeldt P, Sjögren P, Wårdh I, Boström AM. Systematic review of measurement properties of methods for objectively assessing masticatory performance. Clin Exp Dent Res. 2019 Jan 31;5(1):76-104. doi: 10.1002/cre2.154. eCollection 2019 Feb. PMID: 30847236 Free PMC article.

Höglund M, Bågesund M, Shahnavaz S, Wårdh I. Evaluation of the ability of dental clinicians to rate dental anxiety. Eur J Oral Sci. 2019 Oct;127(5):455-461. doi: 10.1111/eos.12648. Epub 2019 Jul 18. PMID: 31317603 Free PMC article.

Koman A, Näsman P, Discacciati A, Ekbom A, Nilsson IL, Sandborgh-Englund G. Increased risk for tooth extraction in primary hyperparathyroidism and hypercalcemia: a population study. Clin Oral Investig. 2020 Aug;24(8):2755-2761. doi: 10.1007/s00784-019-03137-y. Epub 2019 Dec 2. PMID: 31792613

Lantto A, Lundqvist R, Wårdh I. Quality of life related to tooth loss and prosthetic replacements among persons with dependency and functional limitations.  Acta Odontol Scand. 2020 Apr;78(3):173-180. doi: 10.1080/00016357.2019.1668054. Epub 2019 Sep 26. PMID: 31556773

Persson E, Wårdh I, Östberg P. Repetitive Saliva Swallowing Test: Norms, Clinical Relevance and the Impact of Saliva Secretion. Dysphagia. 2019 Apr;34(2):271-278. doi: 10.1007/s00455-018-9937-0. Epub 2018 Aug 21. PMID: 30132122 Free PMC article.


2018

Ástvaldsdóttir Á, Boström AM, Davidson T, Gabre P, Gahnberg L, Sandborgh Englund G, Skott P, Ståhlnacke K, Tranaeus S, Wilhelmsson H, Wårdh I, Östlund P, Nilsson M. Oral health and dental care of older persons-A systematic map of systematic reviews. Gerodontology. 2018 Dec;35(4):290-304. doi: 10.1111/ger.12368. Epub 2018 Aug 20. PMID: 30129220 Review.

Lexomboon D, Tan EC, Höijer J, Garcia-Ptacek S, Eriksdotter M, Religa D, Fastbom J, Johnell K, Sandborgh-Englund G. The Effect of Xerostomic Medication on Oral Health in Persons With Dementia.  J Am Med Dir Assoc. 2018 Dec;19(12):1080-1085.e2. doi: 10.1016/j.jamda.2018.05.014. Epub 2018 Jul 5. PMID: 29983362

Seleskog B, Lindqvist L, Wårdh I, Engström A, von Bültzingslöwen I. Theoretical and hands-on guidance from dental hygienists promotes good oral health in elderly people living in nursing homes, a pilot study. Int J Dent Hyg. 2018 Nov;16(4):476-483. doi: 10.1111/idh.12343. Epub 2018 Apr 12. PMID: 29651816

Dintica CS, Rizzuto D, Marseglia A, Kalpouzos G, Welmer AK, Wårdh I, Bäckman L, Xu W. Tooth loss is associated with accelerated cognitive decline and volumetric brain differences: a population-based study. Neurobiol Aging. 2018 Jul;67:23-30. doi: 10.1016/j.neurobiolaging.2018.03.003. Epub 2018 Mar 9. PMID: 29609079

Lantto A, Lundqvist R, Wårdh I. Oral Status and Prosthetic Treatment Needs in Functionally Impaired and Elderly Individuals. Int J Prosthodont. 2018 September/October;31(5):494–501. doi: 10.11607/ijp.5491. Epub 2017 Nov 22. PMID: 29166417

Tan ECK, Lexomboon D, Sandborgh-Englund G, Haasum Y, Johnell K. Medications That Cause Dry Mouth As an Adverse Effect in Older People: A Systematic Review and Metaanalysis. Am Geriatr Soc. 2018 Jan;66(1):76-84. doi: 10.1111/jgs.15151. Epub 2017 Oct 26. PMID: 29071719


2017

Croonquist GC, Wårdh I, Gundler A (2017) The Effects of Two Lubricating Products In Elderly Individuals – A Pilot Study. J Dent Health Oral Disord Ther 8(7): 00310. DOI: 10.15406/jdhodt.2017.08.00310

Elgestad Stjernfeldt P, Wårdh I, Trulsson M, Faxén Irving G, Boström AM. Methods for objectively assessing clinical masticatory performance: protocol for a systematic review. Syst Rev. 2017 Jan 26;6(1):20. PMID: 28122613. DOI: 10.1186/s13643-016-0403-5.

Fereshtehnejad S-M, Garcia-Ptacek S, Religa D, Holmer J, Buhlin K, Eriksdotter M, Sandborgh-Englund G. Dental care utilization in patients with different types of dementia. A longitudinal nationwide study of 58037 individuals. Alzheimer’s & Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association, 2017 Juli 8. PMID: 28692821 DOI: 10.1016/j.jalz.2017.05.004.

Gerdesköld C, Toth-Pal 1, Wårdh I, Strender L-E, Nilsson GH. Learning Styles and Use of Clinical Knowledge Sources among Junior Doctors. Universal Journal of Public Health 2017; 5(5): 279-284. DOI: 10.13189/ujph.2017.050511

Lantto A, Lundqvist R, Wårdh I. Oral Status and Prosthetic Treatment Needs in Functionally Impaired and Elderly Individuals. Int J Prosthodont. 2017 Nov 22. PMID: 29651816 DOI: 10.11607/ijp.5491

Lexomboon D, Karlsson P, Adolfsson J, Ekbom A, Naimi-Akbar A, Bahmanyar S, Montgomery S, Sandborgh-Englund G. Consumption and direct costs of dental care for patients with head and neck cancer: A 16-year cohort study. PLoS One. 2017 Aug 23;12(8):e0182877. PMID: 28832673 DOI: 10.1371/journal.pone.0182877.

Tan EC, Lexomboon D, Sandborgh-Englund, Haasum, Johnell K. Medications That Cause Dry Mouth As an Adverse Effect in Older People: A Systematic Review and Metaanalysis. J Am Geriatr Soc. 2017 Oct 26. PMID: 29071719 DOI: 10.1111/jgs.15151.


2016

Lantto A, Lundqvist R, Wårdh I. Tooth Loss and Prosthetic Treatment in Dependent and Functionally-Impaired Individuals with Respect to Age and Gender. Int J Prosthodont. 2016 Jan-Feb;29(1):68-70. PMID: 26757332 DOI: 10.11607/ijp.4339

Sjögren P, Girestam C C, Skott P, Marsson N, Nova R, Zimmerman M, Wårdh I. Professional Domiciliary Oral Care for Elderly in Nursing Homes – A Randomized Controlled Pilot Trial. Health. 2016, 8, 1112-1119. Scientific Research Publishing. DOI: 10.4236/health.2016.811116.

Sjögren P, Wårdh I, Zimmerman M, Almståhl A, Wikström M. Oral Care and Mortality in Older Adults with Pneumonia in Hospitals or Nursing Homes: Systematic Review and Meta-Analysis. J Am Geriatr Soc. 2016 Oct;64(10):2109-2115. PMID: 27590446 DOI: 10.1111/jgs.14260.

Wikström M, Kareem K L, Almståhl A, Palmgren E, Lingström P, Wårdh I. Effect of 12-month weekly professional oral hygiene care on the composition of the oral flora in dentate, dependent elderly residents: A prospective study. Gerodontology. 2016 Dec 18.
PMID: 27990688. DOI: 10.1111/ger.12256


2015

Almståhl A, Wikström M, Fagerberg-Mohlin. Microflora in oral ecosystems and salivary secretion rates – A 3-year follow-up after radiation therapy to the head and neck region. Arch Oral Biol 2015; 60: 1187-1195. PMID: 26058004 DOI: 10.1016/j.archoralbio.2015.04.004

Friman G, Hultin M, Nilsson GH, Wårdh I. Medical screening in dental settings: a qualitative study of the views of authorities and organizations. BMC Res Notes. 2015 Oct 19;8(1):580. PMID: 26478099. DOI: 10.1186/s13104-015-1543-8.

Lexomboon D, Wårdh I, Thorslund M, Parker M. Determinants of tooth loss and chewing ability at mid life and late life in three Swedish birth cohorts. Ageing and Society. July 2015, 35(06):1304-17. DOI: https://doi.org/10.1017/S0144686X14000282


2014

Wårdh I, Wikström M. Long-term effects of using oral care aides at a nursing home for elderly dependent residents – a pilot study. Spec Care Dentist. 2014, 34(2):64-9. PMID: 24588490 DOI: 10.1111/scd.12009


2013

Friman G, Golestani G, Kalkali A, Wårdh I, Hultin M. Patient Experiences of Medical Screening Performed by the Dental Services: A Qualitative Study. Open Journal of Stomatology. Dec 2013. Vol 3. No 9.  Open Journal of Stomatology.

Friman G, Wårdh I, Nilsson G and Hultin M: Identifying patients in dental settings at risk of cardiovascular disease and diabetes. Cardiovascular System 2013, 1:5. HOAJ.

Lantto A, Wardh I. Dental implants in the functionally impaired: experience from the patient’s perspective. Acta Odontol Scand. 2013 May-Jul;71(3-4):525-33. PMID: 22746200 DOI: 10.3109/00016357.2012.696695

Lexomboon D, Trulsson M, Wårdh I, Parker MG. Response letter to Savikko et al. J Am Geriatr Soc. 2013 May;61(5):851-2. PMID: 23672569 DOI: 10.1111/jgs.12240

Lindqvist L, Seleskog B, Wårdh I, von Bültzingslöwen I. Oral care perspectives of professionals in nursing homes for the elderly. Int J Dent Hyg. 2013 Nov;11(4):298-305. PMID: 23433346 DOI: 10.1111/idh.12016

Strömberg E, Holmèn A, Hagman-Gustafsson ML, Gabre P, Wårdh I. Oral Health-related quality-of-Life in homebound elderly dependent on moderate and substantial supportive care for daily living. Acta Odontol Scand. 2013 May-Jul;71(3-4):771-7. PMID: 23146109 DOI: 10.3109/00016357.2012.734398


2012

Almståhl A, Kareem KL, Carlén A, Wårdh I, Lingström P, Wikström M. A prospective study on oral microbial flora and related variables in dentate dependent elderly residents. Gerodontology. 2012 Jun;29(2):e1011-8. PMID: 22122551 DOI: 10.1111/j.1741-2358.2011.00599.x

Lexomboon D, Trulsson M, Wårdh I, Parker MG. Chewing ability and tooth loss: association with cognitive impairment in an elderly population study. J Am Geriatr Soc. 2012 Oct;60(10):1951-6. PMID: 23035667 DOI: 10.1111/j.1532-5415.2012.04154.x

Uppdaterad av:

admin_ki 2024-01-11