Om Akademiskt centrum för äldretandvård

Om ACT

Akademiskt centrum för äldretandvård bedriver basvetenskaplig och klinisk forskning samt tandvård. Vårt uppdrag är att öka kunskapen om äldres orala hälsa och att förbättra tandhälsan för äldre i Stockholms län.

ACT:s organisation

Under 2020 har organisationen för ACT:s styrelse förändrats. I stället för att ha en egen styrelse har nu SOF (Styrgruppen för odontologisk forskning) skapat en gemensam styrelse för SOF, ACT och ABC (Akademiskt barntandvårdscentrum). Dessutom har en mer verksamhetsnära arbetsgrupp skapats.

Styrgruppen för odontologisk forskning

Ordförande för SOF är professor Peter Lönnroth.

Vidare är ledamöterna i styrgruppen

  • Mats Trulsson, professor, prefekt, institutionen för odontologi, Karolinska Institutet
  • Malin Ernberg, professor, institutionen för odontologi, Karolinska Institutet
  • Eva Ljung, VD, Folktandvården Stockholm AB
  • Lars Fredriksson, forskningschef, Folktandvården Stockholm AB
  • Karin Hammarlund, hälso-och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm
  • Ann-Chriztine Ericsson, Praktikertjänst.

Till mötena adjungerar styrelsen även företrädare för ACT och ABC.

Arbetsgrupp

Efter omorganisationen har en arbetsgrupp skapats för att bistå i verksamhetsnära frågor i ACT:s löpande arbete. Föreståndare och biträdande föreståndare Gunilla Sandborgh Englund respektive Pia Skott leder arbetsgruppen, där även följande personer ingår:

  • Mats Trulsson, professor institutionen för odontologi vid Karolinska Institutet
  • Andreas Cederlund, områdeschef specialisttandvård vid Folktandvården Stockholm
  • Marianne Reimers Wessberg, chefläkare för Stockholms Sjukhem
  • Åke Seiger, professor emeritus och senior rådgivare.

ACT:s ledningsgrupp

Ledningsgruppen för ACT består av föreståndaren och den biträdande föreståndaren.

Föreståndare

Porträtt av Gunilla Sandborgh Englund med neutral bakgrund.
Gunilla Sandborgh Englund. Foto: Jörgen Jönsson

Gunilla Sandborgh Englund, är professor i dentala biomaterial med toxikologisk inriktning sedan 2010. Hon är legitimerad tandläkare och toxikolog.

Vidare undervisar hon på tandläkarprogrammet på grund- och vidareutbildningsnivå. Sedan 2015 är Gunilla föreståndare för ACT (Akademiskt centrum för äldretandvård). Hon är också engagerad i flera projekt som behandlar relationen mellan oral och allmän hälsa hos äldre.

Gunilla har flera förtroendeuppdrag såsom ledamot i institutionens antagningsnämnd, ersättare i etikprövningsnämnden, bedömare åt Stockholms läns landsting av förhandsbedömningar samt reviewer av vetenskapliga artiklar.

Biträdande föreståndare

Porträttbild av Pia Skott med neutral bakgrund.
Pia Skott. Foto: Folktandvården Stockholm.

Pia Skott är en erfaren sjukhustandläkare som under 15 år arbetat med sjukhusbunden tandvård (gerodonti, tandvård inom psykiatri, huvud-halscancer och infektionstandvård). Hon disputerade vid Karolinska Institutet 2002 med avhandlingen “HIV induced humoral immune response with specific relevance to IgA”. Sedan 2010 har hon också haft olika klinikchefsuppdrag för Folktandvården Stockholms län AB.

Pia är forskningschef för Folktandvården Stockholms AB. Hon har varit biträdande föreståndare för ACT sedan starten 2013 och varit klinikchef för Folktandvården Stockholms sjukhem. Pia har engagemang både inom den akademiska programgruppen och inom utbildning och information om äldres munhälsa.

ACT:s huvudmän

Akademiskt centrum för äldretandvård har fyra huvudmän. Karolinska Institutet, Folktandvården Stockholm, Stockholms Sjukhem och Region Stockholm. Huvudmännen utsedda genom beslut av KI / Region Stockholms ledning.


ACT en av flera Kunskapscentrum för äldretandvård

Akademiskt centrum för äldretandvård är ett av flera Regionala äldretandvårdscentrum i landet. ACT samverkar med de övriga regionala äldretandvårdscentrum och ordnar tillsammans nätverksträffar varje år.

Målsättningen med vår samverkan är att upprätthålla ömsesidig kontakt och informationsutbyte. Vår samverkan handlar bland annat om aktiviteter på Odontologisk Riksstämma och Patientsäkerhetsdagarna.

Nedan finner du länkar till de regionala kunskapscentrumen för äldretandvård:

Kontakta ACT

ACT ligger på Mariebergsgatan 22, nära Fridhemsplan och S:t Görans sjukhus. (Se kartan nedan.) Det är enkelt att åka T-bana och sedan ta en kort promenad. Vill du hellre åka bil, så finns det parkeringsmöjligheter längs Mariebergsgatan.

Är det något ytterligare du undrar om Akademiskt centrum för äldretandvård? Använd gärna vårt kontaktformulär för att komma i kontakt med oss, eller se andra kontaktvägar längst ned på sidan.

Uppdaterad av:

admin_ki 2021-04-14