Tillgänglig entré med ramp till ACT-kliniken i ett stort modernt hus.

ACT Utbildning

Föreläsning, kurser och konferenser

Vi ger utbildningar till alla yrkesgrupper och skräddarsyr gärna utbildningar inom äldretandvård för att passa just er verksamhet. Utbildningarna vi ger kan anpassas om ni vill fokusera på praktik eller teori, vi hjälper hjärna till att vara en del i er idéverksamhet och workshops på arbetsplatsen.

ACT arrangerar regelbundet kurser och seminarier om äldretandvård för tandvårdspersonal, vård- och omsorgspersonal och hemtjänst. Våra utbildningsaktiviteter inkluderar både teoretiska och praktiska aspekter på oral hälsa och oral hygien. Våra utbildningar syftar bland annat till att förbereda nästa generation tandvårds- och vårdpersonal för gerodontologiska frågeställningar.

Multiprofessionellt samarbete är av avgörande betydelse för att få en sammanhållen vård- och omsorg och förbättrad hälsa, både i befolknings- och i ett individuellt perspektiv.

Vårt utbildningserbjudande, sträcker sig från att utgöra ett stöd för alla professioner som är involverade i äldres munhälsa till forskarutbildning på akademisk nivå.

Det innebär en rad olika aktiviteter på olika nivåer. De syftar alla till fördjupad kunskap och förståelse för betydelsen av en god munhälsa för den äldre individen och hur man inom sin roll kan och bör arbeta för att bevara och vid behov förbättra äldres munhälsa.

Våra utbildningar riktar sig till följande målgrupper:

  • tandvårdspersonal
  • hälso- och sjukvårdspersonal
  • vårande och närstående
  • chefer och beslutsfattare inom vård och omsorg.

ACT kan erbjuda föreläsningar och kortare kurser som anpassas efter kursdeltagarnas bakgrund. Vid intresse är du välkommen att kontakta oss på act@dentmed.ki.se.

ACTuell Gerodonti

ACT organiserar, sedan 2015, årligen en nationell konferens i gerodonti, kallad ACTuell Gerodonti. Den syftar till att skapa en arena för samverkan och kunskapsutbyte mellan kliniska aktörer inom tandvård och hälso- och sjukvård samt forskare med klinisk och mer basvetenskaplig inriktning.

Varje år har konferensen ett aktuellt och intressant tema. Den brukar locka drygt 120 konferensdeltagare och har kommit att bli ett uppskattat inslag i årsagendan för flera aktörer inom äldretandvård. Varje år genomför vi också utvärderingar för att kunna förbättra framtida konferenser.

Uppdaterad av:

admin_ki 2022-06-20