Tillgänglig entré med ramp till ACT-kliniken i ett stort modernt hus.

ACTuell Gerodonti 2023

ACTuell Gerodonti 2023

Akademiskt Centrum för Äldretandvård (ACT) bjuder in till 10-års jubileum för ACTuell Gerodonti!

Vad har hänt inom gerodonti under perioden och vad ser vi för framtiden?


Jubiléet bjuder på föreläsare och avslutas med en konsensusdiskussion om inriktning för FoUU-verksamhet inom gerodonti med utblick mot 2033. ACT-konferensen ger kunskap och inspiration att ta hem. Den ger också möjlighet att träffa kollegor och bygga nätverk. Konferensen är i år utan kostnad som en del av jubileumsåret.

Program

8:30 Välkomna till dagens konferens

Key Note: Hur implementerar vi ny kunskap i klinisk praktik
Wilhelmina Hoffman, Svenskt Demenscentrum

9:45 Fika

TAIK – från projekt till koncept
Catharina Hägglin, Göteborgs Universitet, Centrum för Äldretandvård, Västra Götaland
Hemtandvård, för bättre munhälsorelaterad livskvalitet
Elisabeth Morén, Karolinska Institutet, Folkhälsofunktionen, Dalarna
Munhälsa och åldrande: En gemensam insats för välbefinnande
Ulrika Lindmark, Karlstad Universitet

11:30 Lunch

Tuggfunktionens betydelse för gott åldrande
Linn Hedberg och Per Stjernfeldt, Akademiskt Centrum för Äldretandvård, Stockholm
Presentation av urval av abstract från deltagarna

14:00 Fika

Konsensusdiskussion för prioriterade FoUU-aktiviteter med utblick mot 2033

15:30 Sammanfattning och avslut av dagen

Varmt välkomna till en jubileumsdag med inspiration, ny kunskap och möjlighet till nätverkande med äldres munhälsa i fokus

Mats Trulsson, Pia Skott, Abhishek Kumar och Erik Kollinius


Vill du presentera ditt FoU-arbete inom gerodonti?

Välkommen att skicka in abstract för att presentera ditt/er arbete på konferensen.

Presentationen är muntlig, 15 minuter med frågor. Abstract ska vara ca 300 ord och följa strukturen: Bakgrund, Metod, Resultat, Diskussion/Konklusion.

Abstract skickas i wordformat till Pia.skott@regionstockholm.se.

Välkommen med ditt abstract!


Anmälan

Anmälan är stängd.

Uppdaterad av:

jesperdalum 2023-10-02