ACT om Tandvård för äldre

Tandvård för äldre

När vi blir äldre ökar vårt tandvårdsbehov. Trots detta är det ofta då vi tappar kontakten med tandvården. Nu är det extra viktigt med bra munvårdsrutiner.

När vi blir äldre kan munhälsan påverkas av sjukdomar och mediciner. Många uppfattar en tilltagande muntorrhet som gör det besvärligt att tala, tugga och svälja. Tänderna slits och spricker ibland sönder, de lagningar som gjort tidigare i livet behöver ofta justeras eller göras om. Det är också vanligt att tandersättningar som bryggor och proteser behöver omkonstrueras. Tandvårdsbehovet ökar när vi blir äldre, ändå är det ofta i den här delen av livet som vi lätt tappar kontakten med tandvården. Då är det extra viktigt med bra munhygien eftersom försämrad tandstatus gör det svårt att äta och prata. En tandhygienist kan hjälpa dig att komma igång med munhygienen igen om du har tappat motivationen. Det är vanligt att man behöver komplettera tandborstningen med mellanrumsborste eller tandsticka för att få riktigt rent efter att man har ätit.

En tandhygienist kan instruera dig och komma med lite tips och trix hur du bäst sköter din munvård.

Behöver jag gå till tandvården?

Nedan följer tre enkla frågor som kan vara till hjälp i beslutet att besöka tandvården. Vi rekommenderar en regelbunden kontakt med tandvården, hur ofta bestämmer du i samråd med den tandvårdsmottagning du väljer.

1. Har du träffat någon tandläkare eller tandhygienist de senaste två åren?
Om svaret är nej kanske du behöver du knyta nya tandvårdskontakter.

2. Har du besvär från munnen?
Har du till exempel värk, svullnad, trasiga tänder eller fyllningar, lösa tänder, illasittande proteser, muntorrhet, sår eller blåsor? Har du dålig andedräkt eller dålig smak i munnen?
Kontakta i så fall din tandvårdsklinik snarast.

3. Är det något du undviker att äta för att det är besvärligt att tugga eller svälja?
Har du svårt att äta vissa saker på grund av exempelvis muntorrhet, illasittande proteser, tandförluster eller smärta i munnen? Väljer du mat med mycket sås, mosad eller krämig konsistens?
Kontakta i så fall din tandvårdsklinik snarast.

Läs mer och hitta kontaktuppgifter till Folktandvården Stockholm: Tandvård för äldre, du kan också söka efter tandvårdskliniker i Stockholm genom 1177. Bor du inte i Stockholm? Sök efter din närmaste Folktandvård på Folktandvården Sveriges hemsida, du kan också söka efter din närmsta klinik genom 1177

Källa: Folktandvården Stockholm

Stöd i vardagen

Om du eller någon närstående blir beroende av stöd i vardagen, eller blir sjuk. Finns det stöd att söka hos Försäkringskassan och Landstinget. Tandvårdsstöden hos Försäkringskassan kan du läsa mer om på 1177.

1177 – Kostnader och ersättningar inom tandvård

Olika stöd kan innebära att du vänder dig till olika instanser. Ta kontakt med kontaktperson på kommunen för mer information, eller hör av dig till oss så kan vi hjälpa till med vägledning.

Kontrollera tillgängligheten till din tandvårdsklinik

Tandläkaren på 3:e våningen? Om dina förutsättningar för att genomföra ditt tandläkarbesök har ändrats sedan sist kan det vara klokt att kontrollera i förväg vilken tillgänglighet som är aktuell på din tandvårdsklinik. Alla Folktandvårdens kliniker – både inom allmäntandvården och orofacial medicin – har hög tillgänglighet. På flera Folktandvårdskliniker finns takliftar och andra hjälpmedel för dig med funktionsnedsättning. Flera privata kliniker har också god tillgänglighet. Kontakta din närmsta klinik för med information och vägledning.

För dig med särskilda behov

Inom Folktandvården Stockholms orofacial medicinska kliniker möter vi dig med särskilda behov, till exempel ett medicinskt sjukdomstillstånd eller funktionsnedsättning. Personalen har bred erfarenhet av tandvård lite mer komplicerad tandvård som ofta kräver anpassning för skörhet, hög ålder, akut- eller kronisk sjukdom. Vi samarbetar med sjukvården samt vård- och omsorgspersonal för att förbättra munhälsan för alla Stockholmare på ett patientsäkert och hållbart sätt. Målet med vår verksamhet är att du som har särskilda behov ska känna att du har hamnat rätt när du blir patient hos oss.

För de patienter som har svårt att klara av ett ordinarie tandvårdsbesök kan tandvårdsbehandling med olika typer av lugnande medicinering eller narkos och lustgas vara ett bra hjälpmedel. Orofacial medicin klinikerna i Stockholm erbjuder narkostandvård på Danderyds sjukhus och Huddinge sjukhus där vi även har möjlighet att samarbeta med sjukhusen när vi genomför våra mest komplicerade behandlingar. Ofta kan vi även samarbeta med övriga verksamheter inom vård- och omsorg så att flera behov kan tillgodoses under samma narkostillfälle. Flera privataktörer erbjuder också tandvård under narkos eller lugnande medicinering.

Seniortandvårdsteam i Folktandvården Stockholm

Flera av Folktandvårdens kliniker i Stockholm har tandvårdsteam med extra utbildning i tandvård och munhälsa för äldre personer, vi kallar dem för seniortandvårdsteam.

Folktandvården vill vara din tandvårdskontakt genom hela livet, hos oss kan du få hjälp med dina tänder och din munhälsa från 1 års ålder fram till dina allra sista levnadsdagar.

Idag finns 32 seniortandvårdsteam i Stockholm. Målet för verksamheten med seniortandvårdsteamen är att du som kund i Folktandvården ska kunna vara trygg i att ditt tandvårdsteam vet vilka anpassningar de behöver göra för att du ska behålla din tandhälsa även om allmänhälsan sviktar. Du kan också känna dig trygg i att ditt seniortandvårdsteam delar sina kunskaper och erfarenheter med de andra seniortandvårdsteamen en gång i månaden. På så sätt samlar vi gemensamt ihop en kunskapsbank.

Uppdaterad av:

admin_ki 2021-03-18