Tillgänglig entré med ramp till ACT-kliniken i ett stort modernt hus.

ACT Tandvård

Seniortandvård

När vi blir äldre ökar vårt tandvårdsbehov. Trots detta är det ofta då vi tappar kontakten med tandvården. Nu är det extra viktigt med bra munvårdsrutiner.

Tandvårdsbehovet ökar när vi blir äldre, ändå är det ofta i den här delen av livet som vi lätt tappar kontakten med tandvården. Då är det extra viktigt med bra munhygien eftersom försämrad tandstatus gör det svårt att äta och prata. En tandhygienist kan hjälpa dig att komma igång med munhygienen igen om du har tappat motivationen. Det är vanligt att man behöver komplettera tandborstningen med mellanrumsborste eller tandsticka för att få riktigt rent efter att man har ätit. En tandhygienist kan instruera dig och komma med tips och trix hur du bäst sköter din munvård.

Munhälsan påverkas av sjukdomar och de mediciner vi äter. Många uppfattar en tilltagande muntorrhet som gör det besvärligt att tala, tugga och svälja. Tänderna slits och spricker ibland sönder, de lagningar som gjort tidigare i livet behöver ofta justeras eller göras om. Det är också vanligt att tandersättningar som bryggor och proteser behöver omkonstrueras.

För dig med särskilda behov

Om dina förutsättningar för att genomföra ditt tandläkarbesök har ändrats sedan sist kan det vara klokt att kontrollera tillgängligheten innan ditt planerade besök. Inom Folktandvården Stockholms kliniker för orofacial medicin möter vi dig med särskilda behov, till exempel ett medicinskt sjukdomstillstånd eller funktionsnedsättning. Personalen har bred erfarenhet av lite mer komplicerad tandvård som ofta kräver anpassning för skörhet, hög ålder, akut- eller kronisk sjukdom. Vi samarbetar med sjukvården samt vård- och omsorgspersonal för att förbättra munhälsan för alla Stockholmare på ett jämlikt, patientsäkert och hållbart sätt. Vårt mål är att du som har särskilda behov ska känna att du har hamnat rätt när du blir patient hos oss.

Folktandvården Stockholms Sjukhem

Tandvårdskliniken drivs av Folktandvården Stockholm och har sex behandlingsrum som är anpassade för personer med behov av särskilt stöd. Rummen är utrustade med lyft och vi har även andra hjälpmedel för att förflytta en person från rullstol eller säng till behandlingsstol. Behandlingsstolen kan även anpassas för att göra tandvårdsbesöket bekvämt och patientsäkert. God tandvård är alltid balansen mellan den tandvård som är möjlig att åstadkomma och den tandvård som varje enskild person har förutsättningar att ta emot.

Du behöver remiss från din tandläkare eller läkare för att besöka oss.  Remissen ställs till:

Folktandvården Stockholms sjukhem
Orofacial medicin
Mariebergsgatan 22b
112 19 Stockholm
Tel: 08-123 153 20

Elektronisk remiss via din läkare eller sjuksköterska kan skickas genom journalsystemet Take Care.

På tandvårdskliniken Folktandvården Stockholms sjukhem frågar vi dig om du samtycker till sammanhållen journal, vilket betyder att du kan ge ditt samtycke till att hälso-sjukvården har tillgång till din tandvårdsjournal samt att vi som tandvårdspersonal kan ta del av relevanta provsvar och kommunicera med dina sjukvårdskontakter.

Besök gärna oss på vår hemsida:

www.folktandvardenstockholm.se/stockholmssjukhem

Uppdaterad av:

admin_ki 2022-06-21