12

sep

ACTs föreståndare Mats Trulsson utnämnd till hedersdoktor i Frankrike

September 12, 2023

Professor Mats Trulsson vid institutionen för odontologi, Karolinska Institutet, har utnämnts till hedersdoktor vid Université Toulouse III – Paul Sabatier, i Toulouse, Frankrike.

Denna framstående utmärkelse lyfter fram Mats Trulssons betydande bidrag till tandvårdens område och hans engagemang för att främja utbildning och forskning inom tandvård. Mats är en erkänd expert inom orofacial neurovetenskap och är särskilt känd för sitt arbete med att kartlägga tuggsystemets reglerfunktioner. Under senare tid har han även intresserat sig för tuggfunktionens betydelse för kognitiva funktioner, födointag och livskvalitet.

– Det känns oerhört hedrande att få ta emot den här utmärkelsen. Frankrike har en lång historia i utvecklingen av orofacial neurovetenskap, så utmärkelsen är ett erkännande på att vår forskargrupp substantiellt har bidragit till forskningsområdet, säger Mats Trulsson.