28

feb

Diplomkurs

Februari 28, 2020

Enligt den nya specialisttandläkarförordningen för tandläkare är ämnet gerodonti såväl ett specialistövergripande delmål för alla specialiteter (utom pedodonti) som ett specialistspecifikt delmål för utbildningen till specialist inom orofacial medicin. ACT deltar i flera ST-utbildningar och diplomkurser.

Den 17–19 februari 2020 genomfördes Tandläkarförbundets diplomkurs inom orofacial medicin: ”Patienter med särskilda behov” där både Inger Wårdh och Pia Skott medverkade som föreläsare.