23

mar

Keep Smiling

Mars 23, 2017

Porträtt av Gunilla Sandborgh Englund

Professor Gunilla Sandborgh Englund deltar i forskningsmöte kring projektet ”Keep Smiling” på ACTA i Amsterdam.