13

okt

Oral Health – Focus on the Seniors

Oktober 13, 2017

I Karolinska Institutets seminarieserie Get inspired by a Professor, föreläser ACT:s föreståndare Gunilla Sandborgh Englund på temat Oral Health – Focus on the Seniors. Seminariet hålls på engelska.