8

mar

VR-anslag till forskning om tugg- och sväljträning för att förebygga undernäring hos äldre

Mars 8, 2021

Mats Trulsson vid Institutionen för odontologi har i samarbete med ACT har fått ett nätverksbidrag från Vetenskapsrådet för projektet ”Mouth work-out för att motverka malnutrition och sarkopeni”. I projektet skapas en plattform för klinisk datainsamling kring tugg- och sväljfunktion hos äldre personer.

Läs nyheten om VR-anslag till forskning om tugg- och sväljträning för att förebygga undernäring hos äldre på KI:s hemsida