15

jun

ACTuell Gerodonti 2023 – Jubileumskonferens

Juni 15, 2023

Akademiskt Centrum för Äldretandvård (ACT) bjuder in till 10-års jubileum för ACTuell Gerodonti.

Jubiléet bjuder på föreläsare och avslutas med en konsensusdiskussion om inriktning för FoUU-verksamhet inom gerodonti med utblick mot 2033. ACT-konferensen ger kunskap och inspiration att ta hem. Den ger också möjlighet att träffa kollegor och bygga nätverk. Konferensen är i år utan kostnad som en del av jubileumsåret.

Läs mer om konferensen och anmälan