13

sep

Besök från Taiwan

September 13, 2017

Gruppbild på Pia Skott, Gunilla Sandborgh Englund och de fem besökande.

En taiwanesisk delegation från Kaoshiung City Government, Department of Health Care besöker ACT. Besäkare var: Lin, Meng-Chiao (Deputy Director General), Wang, Hsiao-Hsing (Chief Secretary), Chu, Hsiao-Fang (Section Head) and Yang, Chia-Lin (Public Health Inspector), samt Jenny Chen från Chinese Business & Culture Agency.