16

feb

Disputation Angelika Lantto

Februari 16, 2018

Porträtt av en glad Angelika Lantto med en blomsterbukett i ena handen och avhandlingen i den andra.

ACT gratulerar Angelika Lantto som under fredagen försvarade sin doktorsavhandling ”Tooth Loss and Prosthetic Replacements among Persons with Dependency and Functional Limitations”!

Avhandlingen baseras på fyra delstudier där förekomst av tandförluster och protetiska ersättningar kartläggs och patientperspektivet speglas bland personer med omsorgsberoende och funktionsnedsättningar. Studierna är utförda i Norrbotten med forskningsstöd av Region Norrbotten.

Handledare:

  • Docent Inger Wårdh, Karolinska Institutet
  • Professor Mats Trulsson, Karolinska Institutet
  • Docent Karin Zingmark, Luleå tekniska universitet

Opponent:
Professor Gunhild Vesterhus Strand, University of Bergen