11

jan

Disputation: Charlotta Elleby

Januari 11, 2024

Avhandling: Identifying individuals at risk of fragility fractures in a dental setting
(Att identifiera personer med risk för benskörhetsfrakturer i tandvården)

Karolinska Institutet
Inst. för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Avhandlingen kommer att försvaras torsdagen den 1 februari kl 13:00
i sal H2, Alfred Nobels Allé 23, KI Campus Syd, Huddinge

Huvudhandledare: Helena Salminen
Bihandledare: Pia Skott, Holger Theobald, Sven Nyrén

Sverige är ett av de länder i världen där benskörhetsfrakturer är vanligast, och varannan svensk kvinna och var fjärde svensk man beräknas drabbas av minst en benskörhetsfraktur under livet. Man har inga symtom före en fraktur, så man söker inte vård själv. De regelbundna undersökningarna hos tandläkaren skulle kunna användas för att hitta dessa individer. Målet med denna avhandling var att studera olika metoder att identifiera personer med hög risk för benskörhetsfrakturer som skulle kunna användas inom tandvården.

Vi har använt data från den stora REBUS-studien från 1970 med enkäter till 32,000 Stockholmare 18–65 år och med tandröntgen på en mindre del. Vi undersökte om dessa enkätsvar på frågor om fysisk mobilitet och alkoholvanor samt käkbenets utseende på tandröntgen kunde kopplas till benskörhetsfrakturer under en uppföljningstid på upp till 47 år.

Dessutom gjordes en intervjustudie om vad patienter i Folktandvården Stockholm hade för tankar om att använda det webbaserade instrumentet FRAX i tandvården för att bedöma risken för att få en benskörhetsfraktur inom tio år.