4

okt

Föreläste om munhälsa på Alzheimerdagen

Oktober 4, 2017

Bild på Pia föreläsande på scenen.

Alzheimerdagen är en temadag om alzheimer och andra demenssjukdomar som årligen anordnas av Alzheimerfonden. I år hölls föreläsningsdagen i Aula Medica i Solna. Det blev en späckad temadag där nästan 400 gäster kom för att lyssna på de senaste rönen inom demensforskningen.

Pia Skott höll en presentation om munhälsa tillsammans med Anders Lindunger.