19

nov

Göran Friman prisas

November 19, 2019

Göran Friman i Kostym med diplom och blommor i famnen

Göran Friman mottog under Odontologiska Riksstämman 2019 Forssbergs pris. Han fick det för främjande och uppmuntrande av kliniska forskningsinsatser som gjorts av tandvårdsteamet, och som har ett värde i tandläkarnas dagliga arbete. Motiveringen löd:

Göran Friman har genom sin forskning utvecklat smarta metoder för samverkan tandvård och sjukvård. Vid årliga tandhälsoundersökningar har Friman adderat diabetes- och blodtryckskontroller vilket möjliggör tidig upptäckt av avvikelser och främjar människors hälsa. Göran Frimans forskning är ett gott exempel på värdefulla forskningsupptäckter som kommer ur patientnära arbete.

Göran är ACT:s första disputerade doktorand och lade fram sin doktorsavhandling ”Medical screening in dental settings” 2017. Den handlar om screening av blodtryck och diabetes inom tandvården.

Stort grattis!