18

mar

Halvtidskontroll Charlotta Elleby

Mars 18, 2020

Charlotta Elleby håller upp en modell av ett skelett

Projektet har titeln ”Metoder att uppmärksamma riskindivider för skörhet och fragilitetsfrakturer hos tandläkaren”. Det planeras bestå av fyra delstudier där inträffade frakturer kopplas till underkäkens benstruktur på röntgenbilder, sjukdomsdiagnoser samt frågor om fysisk förmåga i ett material från 19701990 under en uppföljningstid till 2016.

Charlotta utför studierna med stöd av Folktandvården Stockholms län AB och ACT.

Handledare:
Docent Helena Salminen, KI, Med Dr Pia Skott, FTV, Docent Holger Theobald, KI, Docent Sven Nyrén, KI.

Halvtidskommitté:
Docent Kåre Buhlin, KI, Professor Christina Lindh, Malmö Universitet och Professor Östen Ljunggren, Uppsala Universitet.