3

feb

Nationell enkätstudie 2019

Februari 3, 2020

Akademiskt Centrum för Äldretandvård (ACT) har under januari–mars 2019 genomfört en ny enkätstudie. Syftet med enkätstudien är att belysa de forsknings- och utvecklingsprojekt som bedrivs i Sverige 2019. Framför allt vill vi med enkätens resultat sprida information om aktuella projekt runt om i landet för att inspirera till nya tankar och idéer inom ämnesområdet.

Nationell enkät äldretandvård 2019