27

jan

NFH – “Mötet i behandlingsstolen”

Januari 27, 2017

Årets konferens för Nordisk förening för Funktionshinder och oral hälsa (NFH) hölls i Karlskrona i Januari 2017. Ett fantastiskt arrangemang med spännande föreläsare och utomordentlig middag på Marinmuseet. Arne Olsson och Pia Skott höll en gemensam föreläsning som avslutade konferensen på fredagen. Titeln på föreläsningen var ”Mötet i behandlingsstolen” och syftade i att belysa både kloka terapiplaner materialval liksom etiska ställningstaganden och förståelse.