6

apr

Vinnova-anslag för konceptet Tugga och svälj

April 6, 2018

Professorerna Mats Trulsson och Gunilla Sandborgh Englund får 466 000 kronor från Vinnova för ”Tugga och svälj” – ett koncept för ökad hälsa och välmående bland äldre.

Projektet syftar till att utveckla nya diagnosverktyg för tugg- och svälj-problem och är ett samarbete mellan KI, Högskolan i Kristianstad och RISE.