banner160715-1024x379

Välkommen till Akademiskt centrum för äldretandvård

ACT Akademiskt centrum för äldretandvård bedriver basvetenskaplig och klinisk forskning samt tandvård. Vårt uppdrag är att öka kunskapen om äldres orala hälsa och att förbättra tandhälsan för äldre i Stockholms län.

Logotyp för Folktandvården Stockholm