Tillgänglig entré med ramp till ACT-kliniken i ett stort modernt hus.

Välkommen till Akademiskt centrum för äldretandvård